Perspektywy Kulturoznawcze


Call for Papers – „Sztuka na pograniczu kultur”


Redakcja „Perspektyw Kulturoznawczych” serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów do numeru „Sztuka na pograniczu kultur”.

W ramach niniejszego numeru proponujemy refleksję nad pograniczem w sztukach. Jest ono miejscem styku dziedzin, miejscem spotykania i przenikania się – sztuki, ideologii, mediów, nauk, kultur itp, ścierania się interesów i negocjowania znaczeń. Charakteryzuje je spektrum zjawisk zawartych w układzie wymiana – komunikacja – agresja. Często procesy te zachodzą jednocześnie. Pogranicza są wynikiem przenikania się kultur w czasie i przestrzeni, także przemieszczania się cech obszarów ze sobą sąsiadujących, miejscem szczególnie wrażliwym na zmiany wszelkiego rodzaju. Chcemy pokazać, że pogranicza to miejsca artykulacji wielu różnych dyskursów, a także występowania szerokiego spektrum zapośredniczeń i powiązań. Naszym celem jest ukazanie sprzeczności, dynamiczności i niejednoznaczności miejsc granicznych w kulturze.
W związku z tym zapraszamy do nadsyłania artykułów poświęconych poniższym zagadnieniom:

 1. Sztuka i nauka: praktyki artystyczne i ich związki z technologią i nauką; laboratorium jako przestrzeń wymiany dla artystów i naukowców (bio-art, land art).
 2. Polityczne inklinacje sztuki: praktyki artystyczne jako interwencje społeczne; działania artywistyczne (Wodiczko, Rajkowska, Surowiec, Jaar, Femen).
 3. Sztuka, ciało i cyborgi - transhumanizm w sztuce (Natasha Vita-More), a ciało na pograniczu (np. akt całkowity Grotowskiego / Performance art); somaestetyka.
 4. Remediacja i sztuka internetu.
 5. Artysta w świecie popkultury (Marina Abramovic, Jay-Z, Damien Hirst czy Karol Radziszewski w ujęciu lokalnym).
 6. Międzynarodowa współpraca twórcza a podkreślanie tożsamości kulturowej.
 7. Pogranicze geograficzne jako przestrzeń komunikacji międzykulturowej.
 8. Historyczny wymiar sztuki na miejscach granicznych.

Prosimy o nadsyłanie artykułów na adres pkult@amu.edu.pl do dnia 15 czerwca 2017 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstu znajdą Państwo poniżej.

Nieustannie zachęcamy również do nadsyłania recenzji książek. Listę publikacji, których recenzjami jesteśmy zainteresowani, znajdą Państwo w załączonym pliku.

Pobierz Call for Papers Pobierz CFP

Lista publikacji do recenzji Pobierz listę


Wymogi edytorskie


 1. Stosujemy przypisy dolne, numeracja ciągła w obrębie całego artykułu.
 2. W przypadku wklejania adresów internetowych prosimy usuwać hiperłącza.
 3. Tytułu książek, artykułów, dzieł sztuki, filmów itp. zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie.
 4. Sformułowania w języku obcym zapisujemy kursywą.
 5. Do tekstu należy dołączyć:
  1. Krótką notkę biograficzną.
  2. Streszczenie w języku polskim i angielskim.
  3. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
  4. Bibliografię.
 6. Wzór zapisu przypisów:
  1. Publikacja książkowa:
  2. Robert Darnton, Wielka masakra kotów i inne epizody francuskiej historii kulturowej, przeł. Dorota Guzowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 296.
  3. Artykuł zamieszczony w antologii:
  4. Bolesław Matuszewski, „Nowe źródło historii”, przeł. Bolesław Michałek, [w:] Film i historia. Antologia, red. Iwona Kurz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 19-24.
  5. Artykuł zamieszczony w czasopiśmie:
  6. Zbigniew Libera, „Wielka masakra kotów, symboli i antropologii”, „Rocznik Antropologii Historii” 2012 nr 2, s. 107.
  7. Źródło internetowe:
  8. Jakub Majmurek, Agnieszka Wiśniewska, List otwarty do „lemingów”, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/film/20130419/majmurek-wisniewska-list-otwarty-do-lemingow (1.02.2014).
 7. Zasady zapisu skróconego:
  1. W przypadku, gdy następny przypis pochodzi z tego samego źródła:
  2. Ibidem, s.7.
  3. W przypadku, gdy przypis odnosi się do źródła, które już w danym tekście było cytowane:
  4. Zbigniew Libera, op. cit., s. 106.
  5. Jeśli w tekście odnosimy się do więcej niż jednej pozycji tego samego autora, to gdy kolejny przypis odnosi się do jednego z tych tekstów:
  6. Robert Darnton, Wielka masakra kotów…, s. 17-18.