Perspektywy Kulturoznawcze


Czasopismo


„Perspektywy kulturoznawcze” są naukowym czasopismem internetowym redagowanym przez pracowników Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa UAM. W zamierzeniu ma być platformą wymiany myśli na temat szeroko pojętej kultury artystycznej – produkcji, dystrybucji i recepcji sztuki. Specyfiką pisma jest przyglądanie się praktykom artystycznym z perspektywy kulturoznawczej, jednak nie zamykamy się na przedstawicieli innych nauk społecznych i humanistycznych. Każdy numer jest poświęcony odrębnemu zagadnieniu, któremu zamierzamy przypatrywać się z wielu perspektyw – tak, aby uzyskać spektrum różnorodnych punktów widzenia. Nadrzędnym celem jest współtworzenie, razem z innymi środowiskami naukowymi, ożywionej dyskusji nad najbardziej aktualnymi tematami we współczesnej kulturze, nie zapominając przy tym o pogłębionej refleksji nad problemami historii kultury.


Rada naukowa


prof.zw. dr hab. Teresa Kostyrko
prof.zw. dr hab. Anna Jamroziokowa
prof. dr hab. Grzegorz Dziamski
prof. dr hab. Krzysztof Moraczewski